Gŵyl Golwg
Medi 1012 2015
Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed

Tocynnau

Prisiau Tocynnau Gŵyl Golwg

Nos Iau – Darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis: Emyr Lleweyn – £3

Nos Wener – Noson gomedi Gary Slaymaker – £3

Dydd Sadwrn – Hwyl gydag Wcw a’i Ffrindiau – £2 (y plentyn 2+); oedolion am ddim

 

Lle i brynu tocynnau?

Dros y ffôn – mae modd archebu tocynnau ymlaen llaw trwy ffonio prif swyddfa Golwg ar 01570 423 529

 

Ar-lein – mae modd i chi archebu tocynnau gyda cherdyn isod.

 

Siopau – mae modd prynu tocynnau o’r siopau canlynol:

Siop Smotyn Du, Llanbedr Pont Steffan