Gŵyl Golwg
Medi 1012 2015
Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed

Sadwrn

Poster Gweithgareddau Plant Gŵyl Golwg 2015Gweithgareddau amrywiol i blant bach (3-7 oed) yn cynnwys:

  • Caffi Sali Mali – Addurno bisgedi; lansiad swyddogol Llyfr Mawr Sali Mali; gweithgareddau newydd o Lyfr Mawr Sali Mali
  • Byd Alun yr Arth – ysgrifennu stori gydag awdur Alun yr Arth, Morgan Tomos; tynnu lluniau Alun; lansio llyfrau digidol newydd Alun yr Arth
  • Nyth Wcw – creu pyped Wcw; lliwio Wcw a’i Ffrindiau; cystadleuaeth tynnu llun Wcw; twba lwcus
  • Wenfro – gemau diddanu a dysgu; amser stori; gweithdai celf a chrefft
  • Castell Bownsio
  • Ras Hwyl Gŵyl Golwg (10:00) – 4-6 oed (400m); 7-10 oed (800m); 11+ (1600m). Cofrestru yn y Ganolfan Hamdden