Gŵyl Golwg
Medi 1012 2015
Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed

Iau

Darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis 2015

Sefydlwyd Darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis fel rhan o Ŵyl Golwg 2013 er cof am un o awduron mwyaf yr iaith Gymraeg, Islwyn Ffowc Elis.

Yn ogystal â bod yn un o fawrion llenyddiaeth Cymru, roedd Islwyn Ffowc Elis yn ddarlithydd yn y Brifysgol yn Llanbed am 15 mlynedd gan wneud cyfraniad helaeth i fywyd cymundol ardal Llanbedr Pont Steffan.

Gerwyn Wiliams fu’n traddodi’r ddarlith gyntaf dan y testun ‘Cysgod y Ddraig’ yn 2013, a Bethan Gwanas yn traddodi’r ddarlith yn 2014.

Rydym yn falch iawn bod Emyr Llywelyn wedi cytuno i draddodi’r Ddarlith Goffa eleni.

‘Gwaith fy Nhad: Emyr Llywelyn yn trafod Llenyddiaeth T. Llew Jones’

A hithau’n gan mlynedd ers geni un o fawrion llenyddiaeth Cymru, mae’n testun y Ddarlith Goffa eleni’n briodol iawn. Bydd Emyr Llew yn trafod gwaith ei dad, T. Llew Jones, a hynny yn Festri Brondeifi ar nos Iau 10 Medi.

Yn ogystal â’r ddarlith bydd arddangosfa o waith T. Llew Jones wedi’i baratoi gan wasg Gomer, a chyfle i fwynhau sgwrs dros baned a chacen yn y pris.

Gallwch brynu tocynnau o Siop y Smotyn Du yn Llanbed, neu archebu o swyddfa Golwg yn Llanbed – 01570 423 529

Darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis

 

Noddir gan:

logo wd lewis