Gŵyl Golwg
Medi 1012 2015
Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed

Hwyl gydag Wcw a’i Ffrindiau

(10:00–14:00)

Dewch am dro i Nyth Wcw yn neuadd Ysgol Bro Pedr, Llanbed am fore o hwyl gydag Wcw a’i Ffrindiau.

Amser stori, perfformiadau a gweithgareddau amrywiol gyda Sali Mali, Alun yr Arth, criw Wenfro a mwy.

Rydym hefyd yn cydweithio â Chanolfan Hamdden Llanbed i gynnal nifer o rasus hwyl i blant:

– 3-6 oed

– 7-11 oed

– 11+ oed

Amserlen lawn i ddilyn yn fuan…