Gŵyl Golwg
Medi 1012 2015
Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed

‘Cantre’r Gwaelod’ yn lun y flwyddyn

Llun Iestyn Hughes o goedwig hynafod ‘Cantre’r Gwaelod‘ enillodd deitl ‘Llun y Flwyddyn‘ Gŵyl Golwg eleni.

Fe dynnwyd y llun rhwng Borth ac Ynys Las yng Ngheredigion ym mis Ionawr 2014 wedi i stormydd yn yr ardal olygu bod y goedwig yn fwy amlwg i’w gweld.

Fe ymddangosodd y llun yn rhifyn 19 Golwg eleni, a gyhoeddwyr ar 23 Ionawr.

Cynhaliwyd y bleidlais ar wefan Gŵyl Golwg am bythefnos yn arwain at benwythnos yr ŵyl, gan gau am 16:00 ar ddydd Sul yr ŵyl.

Llun Iestyn Hughes ddaeth i’r brig yn gyfforddus gyda 33% o’r bleidlais.

Portread Gerallt Lloyd Owen gan Peter Telfer oedd ar glawr Golwg 24 Gorffennaf 2014 ddaeth yn ail gydag 20% o’r bleidlais, a llun Marian Delyth o orymdaith i achub neuadd breswyl Pantycelyn oedd yn drydydd â 18%.

 

Llun y flwyddyn - Cantre'r Gwaelod