Home

Manual pengguna sistem klinik alam

3 C D Klik butang Cari [C, senarai ruang yang dibuka untuk penyewaan bagi tujuan yang dipilih akan dipaparkan. [D Sistem akan memaparkan kapasiti ruang, kadar sehari dan perincian set bagi ruang tersebut. Klik butang Pilih Manual Pengguna Sistem Maklumat Pendaftaran Pesakit (SMPP) SISTEM MAKLUMAT PENDAFTARAN 2) PESAKIT (SMPP) PENDAHULUAN SMPP merupakan sebuah sistem yang dibangunkan bagi membolehkan pesakit mendaftar secara atas talian untuk mendapatkan rawatan di klinikklinik pakar melalui capaian yang dibuat MANUAL PENGGUNA (KLINIK PANEL) a) Skrin Utama.

Sistem EKlinik Panel dibangunkan untuk memantau lawatan pelajar, staf dan tanggungan staf ke klinik panel. Tujuan utama sistem ini adalah: Menghadkan tuntutan bagi pelajar sebanyak 6 lawatan sahaja.

Selebihnya pihak USM tidak akan membenarkan klinik panel untuk membuat 1 MANUAL PENGGUNA SISTEM eklinik PANEL SIRIM BERHAD Garispanduan ini merupakan penerangan ringkas bagi penggunaan Sistem Klinik Panel SIRIM Berhad Disediakan oleh Seksyen Pembangunan Sistem Aplikasi JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT KUMPULAN. 2 ISI KANDUNGAN 1. CARA LOG MASUK KE SISTEM PENERANGAN MENU CARA LOG KELUAR DARI SISTEM MANUAL PENGGUNA Versi 1.

0 Sistem Pengurusan ISO UPM (eISO): Sistem ini dibangunkan bagi kegunaan penggunapengguna sistem di Universiti Putra Malaysia (UPM) untuk melaksanakan urus tadbir Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti, Sistem Pengurusan Kualiti Alam Sekitar, dan Sistem Pengurusan Keselamatan Log Masuk.

Buka laman portal Fail Meja dan klik pada menu Sistem Fail Meja; Masukan Username (Kata Nama) dan Password (Kata Laluan) anda. Jika anda lupa kata laluan, sila klik pada 'Forgot your password' dan masukan emel anda. Sistem ePas dan Stiker (ePSK) 2011 Manual Pengguna 24 Halaman yang akan dipaparkan setelah pautan di klik: 2. Sila baca dengan teliti syaratsyarat permohonan sebelum membuat permohonan.

Manual Pengguna Sistem Maid Online Muka Surat i MANUAL PENGGUNA SISTEM MAID ONLINE. abatan Imigresen Malaysia MAID Online Manual Pengguna Sistem Maid Online Muka Surat ii mencetak slip FOMEMA untuk PRA membuat pemeriksaan kesihatan di klinik berhampiran.

Ralat berikut akan jika PRA tiada maklumat fomema MANUAL PENGGUNA SISTEM eKLINIK PANEL SIRIM BERHAD Versi 3. 0 14 M u k a s u r a t LANGKAH 2 Skrin INVOIS KLINIK akan dipaparkan Sila masukkan pilihan bulan dan tahun dan klik ikon. Senarai tuntutan pembayaran bagi